Ballet Joan Tena
Descripción 
 

+ info 
Joan Tena (1923-2007)

Admirador dels Ballets Russos de Diàguilev, Joan Tena viu un moment àlgid entre 1954 i 1957 amb la companyia privada Ballets Joan Tena, quan coreografia per primera vegada la música dodecafònica d’El mandarí meravellós de Béla Bartók. Obres com Fantasia del circ tenen un aire absolutament modern i col•labora amb artistes plàstics com Tàpies i Tharrats o el figurinista Trabal-Altés. El 1967 actua a Ronda de mort a Sinera (1967), de Salvador Espriu, dirigida per Ricard Salvat.

……………


Joan Tena (1923-2007)

Admirador de los Ballets Rusos de Diáguilev, Joan Tena vivió un gran momento entre 1954 y 1957 con la compañía privada Ballets Joan Tena, cuando coreografió por vez primera la música dodecafónica de El mandarín maravilloso de Béla Bartók, obras como Fantasia del circ tenían un aire absolutamente moderno y colaboró con artistas plásticos como Tàpies y Tharrats o el figurinista Trabal-Altés. En 1967, actuó en Ronda de mort a Sinera (1967), de Salvador Espriu y dirigida por Ricard Salvat.

……………


Joan Tena (1923-2007)

Admirer of Diaghilev’s Ballets Russes, Joan Tena was particularly successful between 1954 and 1957 with his private company Ballets Joan Tena, when he choreographed the twelve-tone music of Bela Bartok’s The Miraculous Mandarin for the first time. Works like Fantasia del circ have an absolutely modern feel to them and he collaborated with visual artists such as Tapies and Tharrats and the set designer Trabal-Altés. In 1967 he performed in Salvador Espriu’s Ronda de mort a Sinera (1967), directed by Ricard Salvat.Joan Tena (c. 1950)

Ver todas las imágenes