Pastora Martos

Pastora Martos (1929-1999)

Nom artístic de la ballarina, mestra i estudiosa de la dansa Pilar Llorens. La va batejar així José de la Vega, de la companyia del qual formava part.

……………


Pastora Martos (1929-1999)

Nombre artístico de la bailarina, maestra y estudiosa de la danza Pilar Llorens. La bautizó así José de la Vega, de cuya compañía formó parte.

……………


Pastora Martos (1929-1999)

Stage name of the ballerina, dance teacher and scholar Pilar Llorens. She was given this name by José de la Vega, whose company she danced in.