La Chunga

La Chunga (1938)

Nom artístic de Micaela Flores Amaya. Comença a ballar de petita entre les taules d’alguns cafès de Barce¬lona i, més tard, té Emma Maleras com a mestra. A partir dels anys cinquanta rep un fort impuls de crítics i intel•lectuals catalans. Són famoses les seves fotos en el setmanari Paris Match escampant pintura amb els peus descalços sobre un llenç de Dalí i els retrats de Francesc Català-Roca al costat de Miró i Sebastià Gasch.

……………


La Chunga (1938)

Nombre artístico de Micaela Flores Amaya. Empezó a bailar de niña entre las mesas de algunos cafés de Barcelona y más tarde tuvo como maestra a Emma Maleras. A partir de los años cincuenta recibió un fuerte impulso de críticos e intelectuales catalanes. Son célebres sus fotos en el semanario Paris Match esparciendo pintura con los pies descalzos sobre un lienzo de Dalí y los retratos de Francesc Català-Roca junto a Miró y Sebastià Gasch.

……………


La Chunga (1938)

Stage name of Micaela Flores Amaya. She began to dance when she was a young girl, at the tables of the cafes in Barcelona, and later took classes with Emma Maleras. In the 1950s her popularity was given a big boost by the Catalan critics and intellectuals. She is famous for the photographs that appeared in the weekly Paris Match with paint on her bare feet and dancing on a canvas provided by Dalí, and the photographs with Miró and Sebastià Gasch taken by Francesc Català-Roca.