Esbart Verdaguer
Descripción 
 

+ info 
ESBART VERDAGER

Les danses tradicionals neixen lligades a la celebració i a maneres de fer i de sentir de la vida quotidiana. En el nacionalisme romàntic del segle XIX apareix la voluntat de preservar-les, i és al tombant de segle quan neixen a Catalunya la majoria d’aquestes entitats sota l’alè de la Renaixença. Dipositaris de la tradició, els esbarts van tenir un paper clau en la continuïtat i pervivència del llegat dansístic i la cultura catalana durant el franquisme.

L’Esbart Verdaguer neix el 1945 impulsat per Josep Benet, Manuel Cubeles i Salvador Millet per “ballar en català”, i la primera presentació al Palau de la Música va ser un ple total. Quan el 1953 Salvador Mel•lo entra a fer-hi de coreògraf comença una segona etapa en què hi perd força el projecte social però l’artístic agafa l’embranzida pròpia d’una companyia de dansa d’autor, amb col•laboracions artístiques importants i una inventiva sense límits. L’envelat fou representat més de mil vegades en vint-i-cinc anys. La visió oberta de l’Esbart Verdaguer ha tingut continuïtat en altres agrupacions, com l’Esbart de Rubí, dirigit per Albert Sans des del 1955 fins al 1990.

……………


ESBART VERDAGER

Las danzas tradicionales nacen vinculadas a la celebración y a maneras de vivir y sentir la vida cotidiana. En el nacionalismo romántico del siglo XIX surge la voluntad de preservarlas y con el cambio de siglo nacen en Cataluña la mayoría de esas entidades alentadas por la Renaixença. Herederos de la tradición, los esbarts desempeñaron un papel primordial en la pervivencia del legado dancístico y de la cultura catalana durante el franquismo.

El Esbart Verdaguer nació en 1945 impulsado por Josep Benet, Manuel Cubeles y Salvador Millet para «bailar en catalán» y la primera presentación en el Palau de la Música registró un lleno absoluto. Cuando Salvador Mel•lo entró como coreógrafo comenzó una segunda etapa en que perdió fuerza el proyecto social y el artístico adquirió el aliento propio de una compañía de danza de autor, con colaboraciones artísticas importantes y una inventiva sin límites. L’envelat se representó más de mil veces a lo largo de veinticinco años. La visión abierta del Esbart Verdaguer ha tenido continuidad en agrupaciones como el Esbart de Rubí, dirigido por Albert Sans de 1955 a 1990.

……………


ESBART VERDAGER

Traditional dances have their roots in celebration and the ways of experiencing everyday life. Nineteenth-century romantic nationalism encouraged their conservation and most of these associations were formed in Catalonia under the wing of the Renaixença at the end of the nineteenth century. As repositories of tradition, these folk groups played a key role in the conservation and continuity of the Catalan dance heritage and culture during the Franco dictatorship.

The Esbart Verdaguer was formed in 1945 on the initiative of Josep Benet, Manuel Cubeles and Salvador Millet to promote “dance in Catalan” and the group’s debut at the Palau de la Música drew a full house. In 1953 Salvador Mel•lo’s entry in the company as choreographer marked the beginning of a second stage. The social project lost momentum but the artistic proposals displayed the typical drive of an alternative dance company, sustained by important artistic collaborations and boundless inventiveness. L’envelat was performed more than a thousand times in twenty-five years. The Esbart Verdaguer’s open approach was copied by other groups, such as the Esbart de Rubí, directed by Albert Sans from 1955 to 1990.Esbart Verdaguer. Palau de la Música (1948)

Ver todas las imágenes