Esbart de Rubí
Descripción 
 

+ info 
ESBART DE RUBI

Les danses tradicionals neixen lligades a la celebració i a maneres de fer i de sentir de la vida quotidiana. En el nacionalisme romàntic del segle XIX apareix la voluntat de preservar-les, i és al tombant de segle quan neixen a Catalunya la majoria d’aquestes entitats sota l’alè de la Renaixença. Dipositaris de la tradició, els esbarts van tenir un paper clau en la continuïtat i pervivència del llegat dansístic i la cultura catalana durant el franquisme. La visió oberta de l’Esbart Verdaguer ha tingut continuïtat en altres agrupacions, com l’Esbart de Rubí, dirigit per Albert Sans des del 1955 fins al 1990.

……………


ESBART DE RUBI

Las danzas tradicionales nacen vinculadas a la celebración y a maneras de vivir y sentir la vida cotidiana. En el nacionalismo romántico del siglo XIX surge la voluntad de preservarlas y con el cambio de siglo nacen en Cataluña la mayoría de esas entidades alentadas por la Renaixença. Herederos de la tradición, los esbarts desempeñaron un papel primordial en la pervivencia del legado dancístico y de la cultura catalana durante el franquismo. La visión abierta del Esbart Verdaguer ha tenido continuidad en agrupaciones como el Esbart de Rubí, dirigido por Albert Sans de 1955 a 1990.

……………


ESBART DE RUBI

Traditional dances have their roots in celebration and the ways of experiencing everyday life. Nineteenth-century romantic nationalism encouraged their conservation and most of these associations were formed in Catalonia under the wing of the Renaixença at the end of the nineteenth century. As repositories of tradition, these folk groups played a key role in the conservation and continuity of the Catalan dance heritage and culture during the Franco dictatorship. The Esbart Verdaguer’s open approach was copied by other groups, such as the Esbart de Rubí, directed by Albert Sans from 1955 to 1990.Esbart de Rubí (1979)

Ver todas las imágenes