Emma Maleras

Emma Maleras (1919)

Deixebla de Joan Magriñà, treballa en coreografies seves al Liceu però s’especialitza en ball espanyol, fascinada pel record d’haver vist ballar Antonia Mercé, La Argentina. Gasch va dir d’ella: “Emma Maleras, primeríssima figura de la dansa espanyola, aconsegueix lligar entre si el llenguatge castís i la depuració intel•ligent. Metamorfoseja la bailaora en ballarina”. Es retira el 1960, i a partir d’aleshores elabora el seu conegut mètode de notació en partitura de castanyoles.

……………


Discípula de Joan Magriñà, trabajó en coreografías de éste en el Liceo pero se especializó en baile español, fascinada por el recuerdo que conservaba de haber visto bailar a Antonia Mercé, La Argentina. Gasch dijo de ella: «Emma Maleras, primerísima figura de la danza española, consigue ligar entre sí el lenguaje castizo y la depuración inteligente. Metamorfosea a la bailaora en bailarina». Se retiró en 1960 y elaboró entonces su célebre método de notación en partitura de castañuelas.

……………


A student of Joan Magriñà’s, she danced in his choreographies at the Liceu but specialized in Spanish dance, fascinated by the dancing of La Argentina, Antonia Mercé. Gasch said of her: “Emma Maleras, the foremost figure in Spanish dance, manages to blend pure language and intelligent refinement. She transforms the bailaora in ballerina.” She retired in 1960 and later developed her famous system of notation for the castanets.