Sol Picó

Sol Picó

El Llac de les Mosques (2009) Foto. Marta Vidanes

Sol Picó

El Llac de les Mosques (2009) Foto. Marta Vidanes

Sol Picó

Paella Mixta(2006) Foto. Pablo Sánchez del Valle