Mercat de les Flors
Descripción 
 

+ info 
MERCAT DE LES FLORS

L’entrada de la dansa al Mercat de les Flors va ser per la porta gran l’octubre de 1985, amb 1980 de Pina Bausch i, al final de la mateixa temporada (maig de 1986), coreografies de Trisha Brown (a la següent, Susanne Linke). L’espai de Monjuïc encara era lluny de tenir l’especialitat actual en les arts del moviment, però ja obria la sala gran al millor de fora i fins i tot a alguna aposta local, com Nofres de Metros (abril de 1987), Kolbebasar de Mudances i Belmonte de Gelabert-Azzopardi (totes dues el novembre de 1988). Una iniciativa important per a la dansa autòctona, seria la inauguració de l’espai B del Mercat amb Bajo cantos rodados hay una salamandra, de Danat Dansa (febrer de 1989).

La dansa sempre havia format part de la programació del Mercat de les Flors, però a partir del tancament de L’Espai aquesta ha estat la seva especialització, convertit sota la direcció de Francesc Casadesús (Premi Nacional de Dansa 2008) en un Centre de la Dansa i les Arts del Moviment. Com a tal, el Mercat ha programat diferents línies d’exhibició i d’acompanyament de la dansa de cara a crear públics. Icona d’avantguarda i recerca, el Mercat també he fet memòria: d’una banda, retrospectives de Mudances, de Mal Pelo i de La Intrusa per revisar el repertori dels últims vint anys; de l’altra, ha establert una important col•laboració amb la Fira Mediterrània de Manresa de cultura d’arrel per tal de posar en contacte creadors contemporanis amb la cultura tradicional. En aquesta darrera etapa, el Mercat es concep, doncs, com una completa “casa de la dansa” (pertany a la xarxa European Dancehouse Network, EDN), és a dir, com a espai viu d’ajut a la creació i d’intercanvi entre creadors i públic

……………


MERCAT DE LES FLORS

La danza entró en el Mercat de les Flors por la puerta grande en octubre de 1985 con 1980 de Pina Bausch y, al final de la misma temporada (mayo de 1986), coreografías de Trisha Brown (en la siguiente, Susanne Linke). El espacio de Montjuïc aún estaba lejos de su actual especialización en las artes del movimiento, pero ya abría la sala grande a lo mejor del extranjero e incluso a alguna apuesta local, como Nofres de Metros (abril de 1987), Kolbebasar de Mudances y Belmonte de Gelabert-Azzopardi (ambas en noviembre de 1988). Una iniciativa importante para la danza autóctona sería la inauguración del espacio B del Mercat con Bajo cantos rodados hay una salamandra, de Danat Dansa (febrero de 1989).

La danza siempre había formado parte de la programación del Mercat de les Flors, pero tras el cierre del Espai esta ha sido su especialización, convertido en Centro de la Danza y de las Artes del Movimiento bajo la dirección de Francesc Casadesús (Premio Nacional de Danza 2008). En dicha calidad, el Mercat ha programado diversas líneas de exhibición y de acompañamiento de la danza para crear públicos. Icono de vanguardia y de experimentación, el Mercat también ejerce de memoria: por un lado, las retrospectivas de Mudances, Mal Pelo y La Intrusa para revisar el repertorio de los últimos veinte años; por otro, ha creado una importante colaboración con la Fira Mediterrània de Manresa de cultura enraizada para poner en contacto a creadores contemporáneos con la cultura tradicional. En esta última etapa, el Mercat se concibe como una completa “casa de la danza” —pertenece a la red European Dancehouse Network (EDN)— y por ello como espacio vivo de ayuda a la creación y de intercambio entre público y creadores.

……………


MERCAT DE LES FLORS

Dance made triumphant first appearances at the Mercat de les Flors in October 1985, with 1980 by Pina Bausch and, at the end of the same season (May 1986), with choreographies by Trisha Brown and Susanne Linke the following season. The venue on Monjuïc still had a long way to go before acquiring its current specialisation in the movement arts but the main hall was already available to the best artists from abroad and some home-grown shows too, such as Nofres by Metros (April 1987), Kolbebasar by Mudances and Belmonte by Gelabert-Azzopardi (both in November 1988). The opening of a second hall at the Mercat, the so-called Espai B, with Bajo cantos rodados hay un salamandra by Danat Dansa (February 1989,) represented an important milestone for local dance.

Dance had always been part of the programming at the Mercat de les Flors, but after the closure of L’Espai this became its specialty, when it was converted into the Centre for Dance and the Movement Arts under the direction of Francesc Casadesus (National Dance Award 2008). As such, the market has scheduled several lines of performance and support for dance in order to attract new publics. An emblem of research and the avant-garde, the Mercat also likes to revisit its past: on the one hand, with retrospectives featuring Mudances, Mal Pelo and La Intrusa that have served to review the repertoire of the past twenty years and, on the other hand, by building up important ties with the Mediterrània cultural roots fair in Manresa in order to introduce contemporary artists to traditional culture. In this latest stage, the Mercat is thus envisaged as a complete “dance factory” (it belongs to the European Dancehouse Network, EDN), that is, a centre designed to give direct support to creation and exchange between artists and audiences.


http://mercatflors.cat/Peter Brook. Mercat de les Flors

Ver todas las imágenesVer todos los videos