Mostra de Videodanza
Descripción 
 

+ info 
Mostra de Videodansa (1985-2003)

Dirigida per Núria Font i Elisa Huertas i acollida biennalment pel Centre d’Art Santa Mònica, la Mostra de Videodansa va afavorir l’intercanvi entre creadors i la influència positiva del món de la imatge i la tecnologia sobre el sector de les arts del moviment, ja procliu per tradició al mestissatge de gèneres i la interdisciplinarietat. La mostra concebia el vídeo com una eina eficaç per potenciar la dansa a través de la imatge i ampliar-ne les fronteres. També va contribuir a la producció amb un concurs de projectes convocat amb TV3 i va ser una finestra oberta a l’avantguarda coreogràfica i audiovisual internacional.

……………


Muestra de Videodanza (1985-2003)

Dirigida por Núria Font y Elisa Huertas y acogida con carácter bienal por el Centre d’Art Santa Mònica, la Muestra de Videodanza favoreció el intercambio entre creadores y la influencia positiva del mundo de la imagen y la tecnología sobre el sector de las artes del movimiento, ya tradicionalmente proclive al mestizaje de géneros y la interdisciplinariedad. La muestra concebía el vídeo como una herramienta eficaz para potenciar la danza a través de la imagen y ampliar así sus fronteras. Contribuyó igualmente a la producción con un concurso de proyectos convocado por TV3 y fue una ventana abierta a la vanguardia coreográfica y audiovisual internacional.

……………


Videodance festivals (1985-2003)

Directed by Núria Font and Elisa Huertas and hosted biennially by the Centre d’Art Santa Mònica, the Mostra de Videodansa (videodance festival) facilitated exchange between artists and favoured the positive influence of the world of imaging and technology on the movement arts sector, already traditionally prone to the hybridisation of genres and interdisciplinarity. The festival conceived video as an effective tool to promote dance through image and broaden its frontiers. It also contributed to the production of new work with a projects competition organized in conjunction with Catalan public television (TV3), and it provided an open showcase for avant-garde choreography and international audiovisual art.