La Poderosa

 

La Poderosa és un espai de creació, formació i agitació cultural gestionat per Las Santas i creat al 2000 per tal de trobar vies de continuïtat artística i derrocar formulacions al voltant de la dansa.

 

La Poderosa és un espai:

 

·      de formació amb un programa anual de pràctiques escèniques, dansa i cultura del cos performatiu

 

·      de suport a la creació de les noves generacions

 

·      de col·laboració amb els ARTASS (Artistes Associats a La Poderosa): creadors per compartir un diàleg artístic i pensament de futur

 

·      per propostes escèniques i para-escèniques “inclassificables”

 

·      físic per a projectes de creació i investigació

 

 

La Poderosa és un espai on la independència i la capacitat de canvi són considerades factors positius i característics en el seu funcionament i és la prova que a partir d’un espai actiu es construeix quelcom que va més enllà de la seva ubicació física. Es tradueix en una xarxa de comunicació, intercanvi, idees,…que té una repercussió enriquidora en el teixit cultural d’un barri, el Raval, d’una ciutat, Barcelona… si no més.